Styczeń 2020

„LEGENDA PRZYGŁOWA”

„Legenda o dzielnym Semku, najeździe tatarskim i powstaniu miejscowości Przygłów” oraz „Gdzie głowa leżała przy głowie”.

Dn. 28.01.2020r. Filia Biblioteczna w Przygłowie podsumowała konkurs plastyczny pt. „Legenda Przygłowa”. W konkursie wzięli udział czytelnicy placówki. Ich zadaniem było zapoznanie się z w/w legendą i wykonanie pracy plastycznej. Poprawna interpretacja tematu, technika i estetyka wykonania decydowały o wyłonieniu laureatów konkursu. A zostali nimi:
I miejsce – Wiktor Ostalec
II miejsce – Oliwia Kafar
III miejsce – Patrycja Szulc.

Zwieńczeniem formy pracy z czytelnikiem jest ekspozycja prac w placówce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

GALERIA