Listopad 2021

„BŁYSKAWICZNY KONKURS KSIĄŻKOWY"

W dniu 05 listopada 2021 w Filii Biblioteki Publicznej w Uszczynie rozstrzygnięto „Błyskawiczny konkurs książkowy”. Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Ile książek liczy księgozbiór biblioteki publicznej w Uszczynie?”. Odpowiedź zapisaną na kartce należało wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika. Zwycięzcą został pan Andrzej Niedbalec, który podając liczbę 12000 był najbliższy prawdy. Prawidłowa odpowiedź to (na dzień ogłoszenia konkursu)w księgozbiorze biblioteki w Uszczynie znajduje się 11214 woluminów. Gratulujemy.

GALERIA