Maj 2022

„HUBAL"

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu literacko-plastycznego pt. „Hubal”.

Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia w Łęcznie. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora Henryka Dobrzańskiego (pseud. „Hubal”), propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej, prozatorskiej lub plastycznej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe.
III miejsce – Olczyk Grzegorz
II miejsce – Magdalena Gaworek
I miejsce – Szymańska Agnieszka

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!

"Broni nie oddam, munduru nie zdejmę"

22 czerwca 1897 roku urodził się Henryk Dobrzański „Hubal”, oficer Wojska Polskiego, żołnierz II Brygady Legionów, jeden z najlepszych kawalerzystów w przedwojennej armii.

Uważany za pierwszego partyzanta II wojny światowej, chociaż sam się nigdy za niego nie uważał: "Był ostatnim żołnierzem Rzeczypospolitej, który w mundurze chciał przetrwać do przyjścia odsieczy z Zachodu." Partyzanci najczęściej nie nosili munduru, Hubal nosił mundur Wojska Polskiego, ze wszystkimi dystynkcjami.

Brawura majora spowodowała, że Niemcy nazywali go "szalonym majorem", usiłując dopaść go w kolejnych zasadzkach i obławach. Był odznaczony m.in. czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari.

Poległ w boju pod Anielinem. Niemcy, obawiając się legendy "Hubala", wywieźli jego ciało i pochowali w nieznanym miejscu.

GALERIA