Lipiec 2022

SPOTKANIE AUTORSKIE

We współczesnym świecie pełnym pośpiechu i zgiełku Moja Maleńka Ojczyzna jest azylem - miejscem wyciszenia, zatrzymania, uspokojenia. W rodzinnym domu, wśród najbliższych, w kontakcie z przyrodą zyskujemy nową wewnętrzną energię, budujemy w sobie pragnienie pełnego i wartościowego życia. Za Małą Ojczyznę jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. To od nas zależy czy inni będą szanować nasze tradycje i kulturę. Powinniśmy pamiętać o przodkach, budować naszą tożsamość, kultywować lokalne obyczaje i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Jak poucza Goethe: Kto dba o dom swój, skarbów domowych pilnuje, stare mury naprawia i nowe buduje, kto dach utrwala na czas wiosennych powodzi, temu się całe życie szczęśliwie powodzi.

„Moja Maleńka Ojczyzna” to temat przewodni kolejnego spotkania z poezją twórców regionalnych, które 13 lipca 2022 roku zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie. Tym razem w naszej książnicy gościła poetka Pani Maria Markiewicz.

Pani Maria czytała swoje utwory, opowiadała o okolicznościach ich powstania, dzieliła się swoimi refleksjami na temat inspiracji i procesu tworzenia. Uczestnicy spotkania wysłuchali wierszy nawiązujących tematyką do miejsc bliskich jej sercu.

Spotkanie umożliwiło zebranym poznanie twórczości naszej rodzimej poetki. Są to wiersze o głębokim znaczeniu, uczą szacunku i miłości do człowieka, otaczającej przyrody, a przede wszystkim lokalnego patriotyzmu. Twórczyni regionu zapewniła słuchaczom niezapomnianą lekcję poezji, uświadamiającą istnienie ponadczasowych wartości.

Spotkania z pisarzami zasłużonymi dla rozwoju regionu – to najciekawsze lekcje patriotyzmu, w czasie których kształtujemy postawy prospołeczne oraz uczymy szacunku dla swojej Małej Ojczyzny.

GALERIA