Wrzesień 2022

NARODOWE CZYTANIE

Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie.

Akcję zapoczątkowano w 2012 z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Akcję zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura. Pomysłodawcy pragnęli tego, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale by stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.

W środę, 7 września 2022 r. w ramach tej akcji w auli multimedialnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie mogliśmy usłyszeć „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza, które czytały przedstawicielki zespołu ludowego „Piliczanki”, przedstawiciele Stowarzyszenia „Sulejów dla pokoleń” oraz Stowarzyszenia „Amicos” z Sulejowa, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie oraz sulejowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.

„Ballady i romanse" interpretowane były na różne sposoby, co jeszcze bardziej wzmocniło uniwersalny przekaz i przyczyniło się do lepszego zrozumienia tego arcydzieła. To wspaniały dowód, że klasyka polskiej lektury jest żywa, skłania do refleksji i przysparza dużo radości.

GALERIA