Październik 2022

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest 4 października i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt, który trwa do 10 października. Święto to zostało ustanowione w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji. Obchody tego święta mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt oraz zwrócenie uwagi na problemy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i zachęcenie do wspierania ich ochrony.

W naszej książnicy również uczciliśmy to święto wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. Przeprowadzone warsztaty miały na celu uświadomienie dzieciom, że zwierzęta, które z nami mieszkają i które są obok nas, również mają swoje prawa. Uczniowie wypowiadali się na temat swoich ulubieńców, poznali różne ciekawostki na temat zwierząt oraz wiadomości dotyczące opieki nad nimi. Dowiedzieli się też, że zwierzęta czują jak ludzie i nie są zabawką, którą można wyrzucić. Dzieciaki pod okiem pań bibliotekarek wykonały opaski z wizerunkiem swojego ulubionego zwierzątka. Przekonały się również, że być właścicielem zwierząt to ogromna odpowiedzialność, a ochrona zwierząt to nie hobby, ale obowiązek i miara człowieczeństwa.

GALERIA