Październik 2022

KONKURS PLASTYCZNY

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ogłoszony przez MBP Filia w Łęcznie „Ważni w historii Sulejowa”. Do konkursu zgłoszono kilkanaście prac plastycznych. Są to przeważnie dzieła przedstawiające portret króla Władysława Jagiełłę, księcia Kazimierza Sprawiedliwego, Stanisława Psarskiego oraz miejskiego lekarza okresu międzywojennego- Bolesława Kwapińskiego.

Spośród nadesłanych prac wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali nagrody książkowe. Nagrodzeni zostali: Wiktoria Kowalewska, Nikola Bałaecka oraz Damian Nejman

GALERIA