Czerwiec 2022

KONKURS FOTOGRAFICZNY

3 czerwca 2022 roku w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Uszczynie został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Moja ulubiona postać z książki”. Konkurs skierowany był do wszystkich chętnych dzieci i młodzieży do lat piętnastu, które uwielbiają wcielać się w bohaterów przeczytanych opowieści.

Zadaniem konkursowym było dostarczenie zdjęcia, na którym uczestnik konkursu będzie przebrany za swoją ulubioną postać literacką. Konkurs miał na celu promocję aktywności czytelniczej, pobudzanie zainteresowań literackich, wzmacnianie wiary we własne możliwości, kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich.

Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce Zuzanna Gaworczyk i Julia Góra
II miejsce Izabela Wrońska

GALERIA