Grudzień 2022

„CZYTANIE LUBI DZIECI"

W grudniu, w Filii Bibliotecznej w Uszczynie, podsumowano całoroczną akcję czytelniczą pn. „Czytanie lubi dzieci – Dyplom Małego Czytelnika”. Dziecko do lat 6, które przyszło do biblioteki, otrzymało kartę, do której zbierało obrazki do wklejenia. Za każdą wizytę w bibliotece z wypożyczoną książką, dziecko dostawało obrazek na kartę, a po uzbieraniu kompletu 10 obrazków otrzymywało imienny dyplom.

Akcja skierowana do najmłodszych czytelników biblioteki, miała zachęcić rodziców do odwiedzenia biblioteki z dzieckiem i jak najczęstszego wspólnego czytania, a przez wspólną lekturę budować rodzicielską bliskość.

GALERIA