Marzec 2022

„KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY”

W dniu 18 marca 2022 roku w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Uszczynie rozstrzygnięto konkurs czytelniczo-plastyczny pn. „Najpiękniejszy fragment mojej lektury”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej, zdjęcia, filmu lub prezentacji multimedialnej, która przedstawiałaby wybrany przez uczestnika konkursu fragment dowolnej książki. Do pracy konkursowej, należało również dołączyć, krótkie pisemne uzasadnienie dlaczego fragment, który uczestnik wybrał, jest dla niego najpiękniejszy.

Laureatkami konkursu zostały:
I miejsce Maja Wasińska, Julia Góra, Zuzanna Gaworczyk
II miejsce Hanna Stera , Małgorzata Sikora
III miejsce Edyta Olczyk oraz Natalia Lec.

GALERIA