Styczeń 2023

„PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK”

Kolędy i pastorałki są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Co roku w Polsce odbywają się liczne przeglądy i festiwale tych utworów. Towarzyszą nam one praktycznie od Wigilii Bożego Narodzenia do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do 2 lutego.

Pozostając w bożonarodzeniowym klimacie, Filia Biblioteczna w Przygłowie dn. 26.01.2023r. zorganizowała w placówce „Przegląd kolęd i pastorałek”. Spotkanie okolicznościowe, w którym wzięły udział czytelniczki książnicy, miało charakter montażu słowno-muzycznego. Pracownik biblioteki przybliżył temat uczestniczkom spotkania, opierając się na pozycji książkowej pt. „Polskie obrzędy i zwyczaje”, znajdującej się w bibliotece. Wykazał również różnicę między tymi dwoma utworami, popierając to nagraniami muzycznymi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Panie otrzymały świąteczne upominki.

GALERIA