Luty 2023

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego był okazją do spotkania z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie. Święto ma na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę! W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie odbyły się warsztaty dla najmłodszych, na których dowiedzieli się co to właściwie jest język, jakie są podstawowe zasady komunikowania się, poznali genezę powstania naszego ojczystego języka polskiego, pokonali łamańce językowe oraz odkryli tajemnicze palindromy.

Natomiast Filia Biblioteczna w Łęcznie zorganizowała zajęcia „Mapa myśli na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”. Rezultatem zajęć były plakaty i wystawki poświęcone historii tego święta, zróżnicowania językowego, a także ewolucji języka polskiego oraz gwar występujących w Polsce. Młodzież odgadywała łamańce językowe oraz dowiedziała się jak dbać o język polski. Od 1950 roku około 250 z 6 000 języków świata zostało zapomnianych, dlatego bardzo ważna jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

GALERIA