Kwiecień 2023

„FREDRO Z HUMOREM”

O tym, że poezja Aleksandra Fredry jest ciągle żywa, a przesłanie zawarte w jego utworach ciągle uczy i bawi, przekonali się uczniowie Szkół Podstawowych z kl. O-III z miasta i gminy Sulejów, którzy wzięli udział w konkursie recytatorskim pt. „Fredro z humorem” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sulejowie wraz z filiami w Łęcznie, Przygłowie i Uszczynie. Okazja do zapoznania się z twórczością pisarza była niezwykła, gdyż rok 2023r. został ustanowiony przez Sejm RP, rokiem Aleksandra Fredry.

Celem konkursu było zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją wybitnego polskiego komediopisarza, kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, motywowanie do występów publicznych, promocja gminy oraz promocja czytelnictwa, która stanowi zachętę do korzystania z bogatego księgozbioru znajdującego się w sulejowskiej książnicy.

Konkurs polegał na wykonaniu przez każdego uczestnika jednego dowolnego wiersza z kanonu poezji Aleksandra Fredry. Organizator powołał 4 osobową komisję konkursową, w skład której weszli: Pani Jolanta Michalczyk – emerytowany nauczyciel języka polskiego, Pani Krystyna Bernacka – emerytowany nauczyciel języka polskiego, Pan Mirosław Gretka – emerytowany dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie oraz Pan Michał Gaczkowski – Radny Rady Miejskiej w Sulejowie.

Komisja dokonała oceny wg następujących kryteriów:
- pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
- interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).

Jury konkursu oceniło łącznie 41 występów dzieci ze Szkół Podstawowych z gminy Sulejów i przyznano następujące nagrody:
I miejsce – Leon Ginter ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
II miejsce – Dawid i Dominik Hamczykowie ze Szkoły Podstawowej w Łęcznie
III miejsce – Julian Fijołek, Tytus Ciupiński i Igor Miłak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie

Wyróżnienia otrzymali:
Kalina Muszyńska i Liliana Masiarek ze Szkoły Podstawowej i. Jana Pawła II w Witowie – Kolonii
Kamila Sztark i Iwo Szafraniec ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie
Kornelia Smolarek i Gabriela Gębicka ze Szkoły Podstawowej w Łęcznie
Alicja Organka i Maja Stępień ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
Antoni Anduła i Tymon Wroniszewski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.

Jak podkreśliło jury konkurs był na bardzo wysokim poziomie, za co należą się słowa uznania dla uczestników oraz nauczycieli i rodziców. Komisja dziękowała organizatorom  za działania i stworzenie możliwości popularyzacji literatury i czytelnictwa na terenie gminy Sulejów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, a laureaci książki i nagrody rzeczowe.

Pragniemy również złożyć serdecznie podziękowania Panu Michałowi Gaczkowskiemu radnemu Rady Miejskiej w Sulejowie za ufundowanie słodkich upominków dla uczestników konkursu recytatorskiego.

Spotkanie w kręgu poezji Aleksandra Fredry było niezapomnianym przeżyciem i prawdziwą ucztą słowa.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

GALERIA