Październik 2023

„POZNAJĘ POLSKICH POETÓW”

We wtorek, 3 października bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia w Uszczynie udał się w odwiedziny do świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ww miejscowości. W dniu tym została zorganizowana akcja głośnego czytania pn. „Poznaję polskich poetów : Jan Brzechwa”. Okazją do spotkania z dziećmi był Światowy Dzień Zwierząt a także idea października jako miesiąca zwierząt. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej poznały wiersze poety Jan Brzechwy, w których pisał o zwierzętach m.in. o słynnym dziku, który jest dziki, czy też o misiu, który chętnie łapę poda, bo jest bardzo grzeczny. Jednym z wielu zadań dla dzieci, było odgadywanie nazwy zwierzęcia jedynie po usłyszanym głosie/odgłosie/dźwięku, który wydaje zwierzątko. Z tym zadaniem dzieciaki poradziły sobie świetnie, chociaż niektóre dźwięki nie były takie oczywiste. Na zakończenie zajęć bibliotecznych dzieci mogły pomalować tematyczne kolorowanki.

GALERIA