Rys historyczny

Podstawą prawna działalności bibliotek publicznych w Polsce po II wojnie światowej stał się dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Dekret ten utworzył ogólnopolską sieć bibliotek publicznych. Jego wykonanie okazało się niezmiernie trudne ze względu na zniszczenia wojenne.

W 1947 r. pracownicy Zarządu Miejskiego w Sulejowie rzucili hasło zbiórki książek wśród miejscowego społeczeństwa. Dzięki tej akcji zebrano kilkadziesiąt tomów. Stanowiły one zalążek księgozbioru przyszłej biblioteki.

16 kwietnia 1948 r. odbyła się uroczystość otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie. Zarząd Miejski wkrótce wygospodarował niewielką dotację na zakup książek, a następnie Ministerstwo Kultury i Sztuki zasilało systematycznie księgozbiór w nowości wydawnicze.

Dnia 15 lutego 1949 r. biblioteka otrzymała kwotę 15.000 zł. na zakup książek od Lucjana Rudnickiego – mieszkańca Sulejowa, pisarza – laureata nagrody państwowej za utwór „Stare i nowe”.

Pierwszą siedzibą biblioteki było pomieszczenie w sali OSP w Sulejowie. Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się styczeń 1950 r. w którym dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Dzięki ofiarności Sulejowskiego społeczeństwa Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Funduszu Odbudowy Stolicy w 1964 r. oddano do użytku budynek z przeznaczeniem na siedzibę biblioteki, w którym mieści się ona do dnia dzisiejszego. Biblioteka posiada cztery Filie Biblioteczne które mają siedzibę w miejscowościach: Sulejów-Podklasztorze, Przygłów, Łęczno i Uszczyn.

Przewiń na górę
Skip to content